Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Do kiedy zaległy urlop?

10 Grudzień, 2011 - 09:53

Jeszcze w czasie spotkania szkoleniowego przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy z kaliskimi prawnikami i kierownikami służb pracowniczych, które odbyło się w październiku b.r. rozważano do jakiej daty można udzielić nie wykorzystanego w 2011 roku urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do treści art. 168 k.p. pracodawca powinien udzielić nie wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. A więc nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien być udzielony do dnia 31 marca 2012 r.

Cytowany przepis został zmieniony ustawą z dnia 16.09.2011 r. (Dz.U. nr 232 poz. 1378), w ten sposób, że datę 31 marca zastąpiono słowami 30 września.

Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku, nie ma wątpliwości, że nie wykorzystany w 2012 roku urlop, będzie można wykorzystać do dnia 30 września 2013 roku. A co z urlopem za 2011 rok? Sprawa nie jest prosta, albowiem skoro pracownik nabył prawo do urlopu w 2011 roku, to udzielenie świadczenia powinno nastąpić wg zasad obowiązujących w tymże roku, obowiązuje bowiem zasada nieretroakcji lex retro non agit - prawo nie działa wstecz.

Ponieważ ustawa nie zawiera wyjaśnień ustawodawcy w tym przedmiocie, tzw. przepisów intertemporalnych, pomiędzy prawnikami wywiązała się dyskusja do jakiej daty urlop powinien być wykorzystany, jeżeli zaległość powstała przed dniem 01.01.2012 r. Odejście od zasady nieretroakcji może nastąpić w drodze szczególnego wyjątku, takowy wyjątek tu zachodzi, bo celem ustawy jest danie obu podmiotom stosunku pracy szerszej alternatywy wyboru czasu urlopu. Ponadto Trybunał Konstytucyjny podał w uzasadnieniu wyroku z dnia 08.11.2006 r. K 30/06, że brak reguły intertemporalnej jest wyrazem woli ustawodawcy co do stosowania nowego, a nie starego prawa.

Główny Inspektorat Pracy opublikował wykładnię, że zasada lex retro non agit nie ma od dnia 01.01.2012 roku zastosowania do zaległych urlopów, zatem nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany do dnia 30.09.2012 r.

Pracowników służb pracowniczych bardziej interesuje praktyczna wykładnia przepisów, aniżeli teoretyczne dywagacje, dlatego wolą oni poprzestać na wykładni prawa dokonanej przez PIP, co łączy się przecież z uniknięciem grzywny za błędy w stosowaniu bezwzględnie obowiązujących przepisów k.p. Natomiast posiadający zaległy urlop wypoczynkowy pracownik może teraz dokonać wyboru czy jechać w zimie na narty, czy latem nad morze.

Tagi: 

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.