Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dzieci nie chcą spotykać się z ojcem

14 Sierpień, 2013 - 23:14

W wyroku rozwodowym sąd przyznał ojcu prawo do spotykania się z dziećmi także w swoim domu, co dwa tygodnie w dniach od piątku do niedzieli. Dzieci bardzo niechętnie idą do ojca, którego przed orzeczeniem prawie nie znały, ciężko znoszą oderwanie od warunków, do których przyzwyczaiły się w domu matki, zazwyczaj w każdy weekend mają szkolne imprezy, w domu ojca nie mogą się skupić, aby odrabiać lekcje. Moje dzieci mają pogodny charakter, są niekonfliktowe, jednakże od czasu przymusowych pobytów u ojca są przygnębione, pogorszyły się ich wyniki w nauce. Proponowałam byłemu mężowi, aby swoje kontakty ograniczył do spotkań z dziećmi w ich domu albo np. aby szedł z nimi na spacer czy do kina, ale w odpowiedzi grozi on, że w razie odmowy wydania dzieci wezwie Policję.
Opisana sprawa nie jest żadnym ewenementem, konflikty pomiędzy rozwiedzionym rodzicami występują bardzo często, dość powiedzieć, że oddział 6 rozdziału 2 (art. 598 [18] - 598 [21] kodeksu postępowania cywilnego) posiada nazwę: "Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem". Mąż czytelniczki ma do dyspozycji wniosek o ukaranie jej oznaczoną sumą pieniężną za każde naruszenie obowiązku zapewnienia ojcu kontaktów z dziećmi, a także o zwrot kosztów poniesionych na organizację spotkań z dziećmi. W sprawach tego rodzaju sądy wnikliwie analizują zachowanie tego z rodziców, z którym dziecko stale przebywa, a także postępowanie osoby uprawnionej do okresowych kontaktów (wyrok S.N. III CK 324/99).
Jednakże nie może być tak, aby dziecko nie posiadało żadnych praw w sprawach o ustalenie kontaktów i było tylko przedmiotem postępowania, a nie podmiotem, który ma wpływ na wynik procesu. Takie rozwiązanie pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjnymi prawami dziecka. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka (art. 72 ust. 3 Konstytucji). Sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem dziecka, mając na względzie jego dobro także na podstawie nakazu wynikającego z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (wyrok S.N. sygn. I CKN 1122/98). Realizację stanowi art.106 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysłuchanie dziecka powinno nastąpić poza salą posiedzeń sądowych (art. 576 par. 2 k.p.c.).
Sprawy tego rodzaju są jednak bardzo trudne, ponieważ na jednej szali mamy potrzeby, odczucia i dobro dziecka, a na drugiej zaś jakże ważny kontakt dzieci z obojgiem rodziców - która więc szala przeważy? Nie wiadomo.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.