Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kiedy można odmówić badania alkomatem?

23 Listopad, 2012 - 23:12

Na gruncie polskiego prawa ustawodawca uzależnił odpowiedzialność kierowcy od przekroczenia granic zawartości alkoholu we krwi. Kierowca popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny, albo karą ograniczenia wolności w przypadku gdy w jego krwi stan po spożyciu alkoholu waha się pomiędzy 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat grozi kierowcy, który kieruje pojazdem w przypadku gdy w jego krwi dawka alkoholu przekracza poziom 0,5 promila.

Policja, może w każdym czasie żądać poddania się przez kierującego pojazdem badania w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka, którego działanie zbliżone jest do alkoholu.

Kompetencja w tym zakresie wynika z treści art. 129 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym do zadań policji należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie [...]. W związku z cytowanym artykułem, funkcjonariusze policji w związku z wykonywaniem czynności są uprawnieni do żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub inną osobę w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem. Kontrolowany przez funkcjonariuszy policji powinien poddać się badaniu, bądź za pomocą urządzenia elektronicznego, bądź przy pomocy badania krwi tudzież moczu.

Policja przy kontroli coraz częściej wykorzystuje urządzenia wskazujące ewentualną obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, bez zastosowania ustnika. W przypadki gdy wskazane urządzenie wykaże w wydychanym powietrzu obecność alkoholu, funkcjonariusze policji przystępują do badania kierującego przy pomocy ustnika. Alkomat wraz z ustnikiem wykazuje faktyczną ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Do pomiaru w żadnym wypadku nie jest potrzebna zgoda badanego, co wynika wprost z treści art. 126 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić). Odmówić poddania się takiemu badaniu można wyłącznie wówczas, gdy jest to spowodowane stanem zdrowia, np. astmą. We wskazanej sytuacji, gdy badany, ze względu na stan zdrowia odmawia poddaniu się badania, funkcjonariusze policji mogą zabrać kontrolowanego by dokonać laboratoryjnego badania krwi lub moczu. Kierowca zobowiązany jest poddać się tym czynnościom.

Pamiętać przy tym należy, że stan nietrzeźwości może być dowodzony także na podstawie innych środków dowodowych, w tym dowodów z zeznań świadków czy z opinii biegłego. Nie tylko faktyczne spożycie alkoholu powoduje wykazanie jego obecności w wydychanym powietrzu. Analogiczny skutek uzyskujemy również w przypadku użycia płynu do płukania jamy ustnej, spożycia nadmiaru owoców lub czekoladek z nadzieniem alkoholowym, a nawet wdychania podczas jazdy płynu do spryskiwaczy z zawartością alkoholu. W przypadku wykazania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu na skutek zastosowania wskazanych substancji, kolejne badania po upływie 15 i 30 minut powinny wykazać już wynik zerowy. Należy tu także zwrócić szczególną uwagę, że funkcjonariusze policji w przypadku pozytywnego badania stanu trzeźwości zawsze dokonują powtórnego badania, aby wykluczyć ewentualne zmienne. Wynik badania alkomatem może zostać podważony w sytuacji, gdy urządzenie nie posiada aktualnej kalibracji, czy też badanie zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. W orzecznictwie wskazuje się, że wydruk przedstawiający wynik badań przeprowadzonych alkomatem podlega ocenie, tak jak każdy inny dowód przeprowadzony w toku postępowania, co za tym idzie może także w toku postępowania zostać skutecznie podważony.

Kodeks drogowy przewiduje konieczność badania zawartości alkoholu w organizmach wszystkich kierujących. Badaniu mogą być także poddane osoby, jeśli jest uzasadnione podejrzenie, by przypuszczać, że mogły one kierować pojazdem. W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze policji mogą skontrolować również trzeźwość pasażerów samochodu, jeżeli podejrzewa, że np. kierowca i pasażer postanowili zamienić się rolami. Bardzo często spotykaną praktyką jest badanie stanu trzeźwości uczestników kolizji. Decyzja w takich sprawach należy do policjanta, który wyjaśnia na miejscu okoliczności zdarzenia, ale regułą jest badanie uczestników kolizji w sytuacji, kiedy jeden z nich ma zastrzeżenia co do trzeźwości innych.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.