Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Koniec z podwójną składką OC

13 Luty, 2012 - 18:45

Do jednej z cech naszej nacji należy niepokorność na wszelkie próby przymuszania do niechcianych czynności. Wielka ilość skarg zgłaszanych przez właścicieli samochodów zmuszanych do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC wywołana jest uzasadnionym przekonaniem, że tego rodzaju przemoc nie posiada żadnego merytorycznego ich uzasadnienia, zaś prawo pozwalające na taką praktykę pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji R.P. Z tychże przyczyn Sejm uchwalił w dniu 19.08.2011 r. ustawę o zmianie ubezpieczeń obowiązkowych, która weszła w życie w ubiegłą sobotę t.j. z dniem 11.02.2012 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1210).

Najbardziej niezrozumiały był przepis, który uniemożliwiał właścicielowi rezygnację z jednostronnie przedłużonej przez drugą stronę umowy, wskutek czego konieczne było jednoczesne posiadanie dwóch umów. Takowa sytuacja nie dawała ubezpieczonemu żadnych korzyści, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa w jednym tylko zakładzie dawała mu całkowitą gwarancję zabezpieczenia jego interesów. Właściciel pojazdu był w ten sposób karany za przegapienie terminu do wypowiedzenia umowy.

Stosownie do art. 28a ust. 1 znowelizowanej ustawy, w sytuacji w której właściciel pojazdu posiada dwie umowy ubezpieczenia OC, z których jedna została zawarta automatycznie może tę umowę wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej listem poleconym albo do rąk agenta. Jedyną dolegliwością dla ubezpieczającego jest obecnie konieczność zapłacenia w tej sytuacji składki za okres trwania ubezpieczenia do dnia wypowiedzenia (art. 28a ust. 2).

Zdarzały się niestety przypadki szczególnie drastyczne - gdy właściciel kilka razy zawarł tę samą umowę z tym samym ubezpieczycielem i płacił kilka razy składkę, obecnie zakład może policzyć tylko jedną składkę z tytułu jednej tylko umowy (art. 28a ust. 3).

Wymuszenie ubezpieczenia następowało również w przypadku nabycia własności pojazdu już zarejestrowanego przez zbywcę, jeżeli nabywca nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni. Obecnie nabywca może wypowiedzieć umowę w dowolnym terminie (art. 31 ust.1).

Ponadto zbywca ma obowiązek powiadomienia o transakcji ubezpieczyciela w terminie 14 dni. Ponosi on odpowiedzialność solidarną z nabywcą za zapłatę składki licząc od dnia przeniesienia własności do dnia powiadomienia (art. 32 ust. 4).

Nowe zasady nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.