Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Macocha i pasierb

11 Sierpień, 2012 - 07:12

Pozostaję w związku z mężczyzną, który jest wdowcem, jego dzieci otrzymują rentę z tytułu śmierci ich matki w wypadku samochodowym. Świadczenie wypłaca zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Śp. matka dzieci nie pracowała zarobkowo, zajmowała się domem i renta została zasądzona z przeznaczeniem na koszty opieki. Mam obawy, że z chwilą legalizacji naszego związku wypłata renty na rzecz dzieci zostanie wstrzymana, bo jako druga mama będę obciążona obowiązkiem wychowania dzieci mojego męża.

Zawarcie przez pozostałego przy życiu małżonka nowego małżeństwa powinno wpływać na polepszenie sytuacji życiowej jego dzieci, ponieważ w normalnie funkcjonującej rodzinie ojczym lub macocha biorą udział w wychowaniu i utrzymaniu swoich pasierbów. Nie jest to jednak ta sama powinność, która obciąża rodzica dziecka. Obowiązek macochy lub ojczyma co do alimentowania pasierba ma bardziej moralny, aniżeli prawny charakter. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pasierb może żądać od macochy lub ojczyma alimentów. Art. 144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że ocena zasadności roszczenia pasierba do ojczyma lub macochy następuje na podstawie zasad współżycia społecznego.

Skoro obowiązek alimentacyjny macochy względem pasierba zachodzi w wyjątkowych przypadkach, to nie sposób w opisanej na wstępie sytuacji uchylić odpowiedzialność sprawcy wypadku samochodowego polegającej na obowiązku płatności renty odszkodowawczej na rzecz małoletnich dzieci poszkodowanej tylko dlatego, że opiekę nad nimi może wykonywać druga mama, czyli macocha.

Podobną sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 28 maja 1968 r. syg. III CZP 50/68 wyraził pogląd, że okoliczność, że ojciec dziecka, na którego rzecz została zasądzona renta odszkodowawcza z tytułu śmierci matki, zawarł ponowne małżeństwo, nie ma wpływu na podstawę i wysokość renty. Podobna argumentacja podana jest w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego np. wyrok z dnia 22 listopada 1968 r. I CR 434/68, wyrok z dnia 29 kwietnia 1971 r. II CR 78/71.

Tak więc tzw. macocha nie musi się obawiać, że legalizacja jej związku z wdowcem wychowującym niepełnoletnie dzieci spowoduje utratę przez dzieci męża prawa do renty odszkodowawczej.

Ubocznie nadmieniam, że nie podobają mi się terminy macocha czy ojczym bo zawierają niesympatyczne, pejoratywne brzmienie i w rodzinach nie są używane, mówi się raczej mama albo tata, względnie dzieci zamiast tych słów wskazują na imiona osób zastępujących im tatę lub mamę.

Tagi: 

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.