Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nowości w komunikacyjnym OC

14 Wrzesień, 2013 - 23:32

W przypadku kolizji dwóch pojazdów kierowca odpowiedzialny za zdarzenia nie zawsze zgadzał się ujawnić dane co do posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Poszkodowany miał trudności w uzyskaniu tych informacji od funkcjonariuszy Policji. W konsekwencji tego stanu rzeczy nie było możliwe dochodzenie odszkodowania za uszkodzony samochód od odpowiedzialnego za sprawcę zakładu ubezpieczeń.

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) Dz.U. nr 124, poz. 1152, ze zm. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma ustawowy obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej informację o numerze polisy ubezpieczeniowej oraz o zakładzie ubezpieczeń z którym zawarta była umowa o ubezpieczeniu pojazdu. Wystarczy wejść na stronę www.ufg.pl, a następnie na zakładkę o nazwie informacja o zawartym ubezpieczeniu OC i po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu otrzymujemy potrzebne nam do zgłoszenia szkody komunikacyjnej dane.

Niezadowolenie klientów kancelarii prawnych powodował fakt, że wynagrodzenie zapłacone za usługę prawną polegającą na czynnościach przedsądowych w postępowaniu likwidacyjnym nie było przez zakłady ubezpieczeń wypłacane łącznie z należnym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia OC. Osoby poszkodowane nie miały szansy na wygranie procesu o zwrot zapłaconego świadczenia.

Obecnie szansa na wygranie procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielom o zwrot wynagrodzenia adwokata z tytułu zastępstwa w postępowaniu likwidacyjnym jest całkiem realna. W dniu 13.03.2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów uznał, że uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe mogą być uznane za szkodę majątkową w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązkowych j.w. (uchwała 7 Sędziów S.N. syg. III CZP 75/11). Wspomniana uchwała nie zmienia obowiązującego prawa, natomiast stanowi jego nową interpretację. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany wystąpił o wypłatę dalszego odszkodowania, za poniesione koszty obsługi prawnej, jeśli nie minął jeszcze termin przedawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Dodać należy, że cytowana uchwała stanowi kolejny sukces Rzecznika Ubezpieczonych, w poprzednim okresie uzyskał on przychylne stanowisko Sądu Najwyższego co do zwrotu kosztów ekspertyzy technicznej (uchwała z dnia 2004.05.18 III CZP 24/04 OSNC 2005/7-8/117).

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.