Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rodziny ofiar wypadków dostaną zadośćuczynienia

22 Listopad, 2012 - 22:45

Na polskich drogach ginie rocznie ponad 6 tys. osób, spora grupa osób ginie również w innych okolicznościach zawinionych przez inne osoby. Do niedawna rodzina zmarłego mogła dochodzić z tytułu ubezpieczenia OC wyłącznie odszkodowania za straty materialne, np. wtedy, gdy pogorszyła się ich sytuacja po śmierci poszkodowanego wskutek utraty zdrowia, pracy czy tez zamknięcia firmy. Rodzina mogła również starać się o zadośćuczynienie, jeśli przeżycia związane ze śmiercią bliskiego doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji, w której rodzice, którzy stracili dziecko i domagali się od ubezpieczyciela wypłaty, dostawali jednak odpowiedź, że wypłata się nie należy, bo strata dziecka nie pociąga za sobą strat materialnych.

Sytuacja ta uległa znacznej poprawie, albowiem znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego wprowadziły regulację prawną (art. 446 § 4 k.c.), dzięki której najbliżsi członkowie rodziny osób zmarłych w wyniku wypadków zyskują prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej. Są to dodatkowe wypłaty, niezależne od innych odszkodowań. Wysokość wypłat kształtuje wprawdzie dopiero orzecznictwo sądowe, nie mniej jednak analiza wyroków zapadających w tego typu sprawach wskazuje, iż są to kwoty pomiędzy 30 tys. zł a 300 tys. zł. Decydujące dla przyznania i wysokości wypłaty są wcześniejsze relacje ze zmarłym. Praktyka sądowa wypracowuje ostatecznie również katalog osób, które będą uprawnione do żądania zadośćuczynienia. Może to w praktyce oznaczać bardzo szeroki katalog osób, które mogą składać roszczenia, bo z wyroków Sądu Najwyższego wynika, że pokrewieństwo nie stanowi podstawowego ani też wyłącznego kryterium bliskości oraz przynależności do rodziny. Zadośćuczynienie będzie mogło być więc również przyznane, np. po śmierci partnera z niesformalizowanego związku co dla wielu osób będzie miało niebagatelne znaczenie. Sądy ustalając kwoty należnego zadośćuczynienia, każdy przypadek będą rozstrzygały indywidualnie i to przy uwzględnieniu wielu czynników, takich jak: stopień cierpienia psychicznego, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej, uczucia osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych, stopień zażyłości, bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

Uzasadnieniem przyznania zadośćuczynienia dla bliskich jest domniemanie faktycznego istnienia post traumatic stress disorder (PTSD) jako zaburzenia będącego skutkiem traumatycznych przeżyć. PTSD jest diagnozowane jako normalna reakcja m.in. na tragiczną śmierć osoby bliskiej, związana z cierpieniami i dramatyzmem doznań. Istotne będą też: rola, jaką w rodzinie pełniła osoba zmarłego, i konieczność dostosowania do nowej rzeczywistości.

Pamiętać jednak należy, że sam fakt śmierci w wyniku wypadku nie oznacza, iż rodzina będzie mogła liczyć na bezwarunkową wypłatę zadośćuczynienia. Jeżeli bowiem okaże się, że poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia szkody, wypłata będzie mogła być zmniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia. W przypadku natomiast wyłącznej winy poszkodowanego, wypłaty w ogóle nie będzie.

Rodziny zmarłych na skutek czynów niedozwolonych będą mogły zgłaszać roszczenia nawet 20 lat od zdarzenia. W takim terminie przedawniają się roszczenia dotyczące szkód wynikających ze zbrodni lub występku. Ponadto przedawnienie roszczeń osoby małoletniej nie będzie mogło skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Ta zasada może być istotna w wypadkach, w których dziecko traci oboje rodziców, a nie ma nikogo, kto przypomni jego opiekunom prawnym o prawie do zadośćuczynienia.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.