Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczyciel zapłacił bez VAT-u

14 Sierpień, 2013 - 23:20

W ubiegłym roku miałem kolizję zawinioną przez nieustalonego sprawcę. W czasie zgłaszania szkody ustaliłem, że odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu. Przedłożony mi kosztorys zawierał podatek VAT, wypłata odszkodowania nastąpiła wg obliczenia netto t.j. bez podatku VAT. W ten sposób otrzymałem o 23% mniej, z czym się nie zgadzam, ponieważ nie prowadzę działalności gospodarczej, a więc nie mogę sobie policzonego podatku odliczyć. W ubezpieczalni podano mi informację, że podatek VAT jest zwracany klientowi tylko wówczas, gdy udokumentuje on szkodę imiennym rachunkiem. Takiego dokumentu nie posiadam, ponieważ ustalono, że rozliczenie szkody nastąpi na podstawie kosztorysu.
Opisana powyżej praktyka ubezpieczycieli prowadzi do nieuzasadnionego pokrzywdzenia poszkodowanych właścicieli samochodów, albowiem podatek VAT uwzględniany jest w cenie towarów i usług, tak stanowi ustawa o cenach art. 3 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2001 r. nr 91, poz. 1050 ze zm). Niedobra praktyka ubezpieczycieli pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami rażąco naruszając interesy konsumentów (art. 385 par. 1 kodeksu cywilnego).
Z tych przyczyn Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieścił w rejestrze klauzul abuzywnych (niedozwolonych) zapis z ogólnych warunków ubezpieczenia o konieczności przedłożenia imiennego rachunku. Jest to klauzula umieszczona w rejestrze klauzul abuzywnych pod numerem 2001. W związku z tym zapis ten nie wiąże konsumenta. Rejestr klauzuli abuzywnych prowadzi Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr ten jest jawny i dostępny w internecie.
Stanowisko ubezpieczycieli nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 17.05.2007 r. sygn. III CZP 150/06 Sąd Najwyższy wskazał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone wg cen części zamiennych i usług, powinno obejmować kwotę podatku VAT, w zakresie w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. W uzasadnieniu uchwały S.N. podał, że podana zasada obowiązuje nie tylko w ubezpieczeniach obowiązkowych (OC), ale także w dobrowolnych (AC).
W konsekwencji tego stanu rzeczy konsument powinien żądać uzupełnienia odszkodowania o podatek VAT. Jeżeli ubezpieczyciel ponownie odmówi zapłaty pełnego odszkodowania radzę wystąpić z prośbą o interwencję do Rzecznika Ubezpieczonych, adres: Aleje Jerozolimskie 40, 00-024 Warszawa.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.