Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczyciele oddadzą VAT z OC

22 Listopad, 2012 - 23:01

W związku z wątpliwościami i częstymi zapytaniami czytelników powracam do praktycznej kwestii sposobu ustalania i wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń należnych z tzw. OC sprawcy.

Większości użytkownikom pojazdów mechanicznych zdarzyło się zapewne uczestniczyć kiedyś w kolizji drogowej lub wypadku samochodowym, konsekwencją czego było uszkodzenie pojazdu bądź nawet uszczerbek na zdrowiu. Wiedzą oni zatem, iż droga do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania jest kręta i wyboista, a ubezpieczyciel robi wszystko, aby skutecznie zniechęcić poszkodowanego od dochodzenia swoich roszczeń.

Jeżeli udało się nawet skłonić towarzystwo ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania okazywało się w praktyce, iż kwota przyznanego odszkodowania odbiegała od rzeczywiście poniesionej szkody. Tak było między innymi w przypadku notorycznego zaniżania odszkodowań o należny podatek VAT.

Przełomowe znaczenie w kształtowaniu praktyki ubezpieczeniowej miała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie III CZP 150/06, w której Sąd definitywnie rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych ustalając, iż poszkodowani w wypadkach drogowych, którzy otrzymali z OC odszkodowanie bez VAT, mogą zwrócić się do ubezpieczyciela o jego dopłatę.

Do tej pory większość towarzystw ubezpieczeniowych wypłacała jedynie kwotę netto, czyli niemal o jedną piątą mniej niż właściciel samochodu musiał zapłacić za części lub naprawę auta. Problem dotyczy odszkodowań ustalanych metodą kosztorysową, czyli sytuacji, gdy właściciel samochodu otrzymuje od zakładu ubezpieczeniowego gotówkę według kosztorysu uwzględniającego ceny części do wymiany.

Dla poszkodowanego, o ile nie jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako VAT-owiec, podatek VAT jest kosztem, który przy naprawianiu szkody musi ponieść, zakłady ubezpieczeniowe zwracały jedynie kwotę netto. Większość szkód rozliczanych jest w formie kosztorysu. Dlatego problem ten dotyczy bardzo wielu poszkodowanych kierowców.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego daje pechowym kierowcom większe szanse na odzyskanie pełnych kwot, wydanych na konieczne naprawy powypadkowe. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zmuszone są stosować się do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zawartego w treści cytowanej uchwały w przeciwnym wypadku grożą im ze strony poszkodowanych liczne procesy sądowe, których wynik jest praktycznie przesądzony.

Orzeczenie SN może mieć bardzo poważne skutki dla towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą one zostać zalane falą wniosków o wyrównanie odszkodowań osobom, które dostały odszkodowanie w ciągu ostatnich trzech lat.

Co to oznacza w praktyce? Klienci, którzy otrzymali zaniżone odszkodowanie, nieuwzględniające VAT, mogą teraz zwrócić się do ubezpieczyciela o jego wyrównanie. Muszą spełniać jednak trzy warunki: nie podpisali z ubezpieczycielem ugody, nie zapadł w ich sprawie prawomocny wyrok sądu, od momentu, gdy zakład ubezpieczeniowy zajął stanowisko w sprawie wysokości ich odszkodowania nie minęły jeszcze trzy lata.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.