Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Upomnienie nie pomaga, sąd wyda nakaz zapłaty

6 Grudzień, 2013 - 00:03

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj. Nie zawsze postępujemy zgodnie z wspomnianą ludową mądrością i często ponosimy przykre konsekwencje własnej naiwności. Są bowiem osoby w których mniemaniu dobrze jest pożyczyć i nie oddać. Nie pomagają upomnienia i perswazje, w końcu pożyczka spisana jest na straty. Każdy co prawda wie, że aby wymusić zwrot długu, to trzeba skierować sprawę do sądu. Na tego rodzaju ostateczność decyduje się niewielka część zawiedzionych pożyczkodawców. Nie wiedzą oni, że istnieje prawna możliwość uzyskania tytułu wykonawczego w łatwy sposób. Takową ewentualność dają wierzycielom przepisy kodeksu postępowaniu cywilnego o postępowaniu upominawczym. Wspomniana procedura jest masowo wykorzystywana przez firmy handlowe i usługowe przy dochodzeniu należności za niezapłacone faktury, natomiast bardzo rzadko korzystają z niej osoby fizyczne.
A postępowanie jest bardzo proste, wystarczy bowiem zgłosić do sądu pozew zawierający następujące żądanie: „wnoszę o zobowiązanie pozwanego nakazem zapłaty, aby zapłacił mi w terminie 14 dni od daty nakazu kwotę 1.500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia (..) oraz koszty postępowania, albo by w tym czasie wniósł sprzeciw”. Dodatkowym ułatwieniem dla osoby, której wierzytelność nie przekracza 10.000 zł jest postępowanie uproszczone. Wówczas pozew wnosi się na urzędowych formularzach, na których wystarczy po prostu wypełnić poszczególne rubryki. Formularze takowe można otrzymać w biurze podawczym kaliskiego sądu..
Dalszą zaletą postępowania upominawczego jest brak obowiązku załączenia do pozwu dowodów na uzasadnienie roszczenia, wystarczy przytoczenia okoliczności, które nie budzą wątpliwości. Tak więc określenie podstawy faktycznej w uzasadnieniu pozwu w formie może być następujące: „w dniu (...) pozwany pożyczył ode mnie kwotę 1.500 zł, którą miał oddać do dnia (...), czego pomimo wezwania nie uczynił”. Nie jest konieczne przedłożenie pokwitowania odbioru wspomnianej kwoty, ani pisemnej umowy pożyczki, wystarczy np. załączenie do pozwu listu pozwanego w którym prosi on o odroczenie terminu spłaty.
Jeśli pozwany nie zgadza się z treścią pozwu może on, w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wnieść sprzeciw, a jeśli tego nie uczyni – nakaz zapłaty posiada taką samą moc prawną jak prawomocny wyrok sądu i podlega egzekucji sądowej, którą prowadzi komornik. Najważniejsza korzyść dla wierzyciela polega na uniknięciu obowiązkowego stawiennictwa w sądzie i związanego z tym psychicznego dyskomfortu. Ponadto po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sąd zwraca powodowi ¾ uiszczonej opłaty.
Jak wynika z praktyki - zdecydowana większość dłużników godzi się z treścią nakazów zapłaty i wniesienie sprzeciwu następuje w nielicznych przypadkach, kiedy pozwany posiada szansę na wygranie procesu albo celowo przedłuża proces.
Świętosław Fortuna Autor jest partnerem w Kancelarii Fortuna&Szczepaniak w Kaliszu al. Wolności 12 tel, 062 7664160

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.