Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wolne za święta

19 Grudzień, 2011 - 09:09

Stosownie do treści art. 129 § 1 k.p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Najczęściej wyznaczanym wolnym dniem od pracy są soboty, aczkolwiek może to być także każdy inny dzień oprócz niedzieli. W konsekwencji tego systemu tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku.

Według nowelizacji k.p. pochodzącej z 2006 roku (Dz.U. 2006 nr 127, poz. 1587), każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 par. 2 k.p.). W związku z tym w rozkładzie poniedziałek - piątek zarówno dzień 26 grudnia 2011 roku (poniedziałek), jak i 6 stycznia 2012 (piątek) podlegają odliczeniu od okresu rozliczeniowego, co w konsekwencji stwarza obowiązek pracodawcy do przyznania pracownikowi dnia wolnego za ten nie przepracowany dzień.

Ustawą z dnia 24.09.2010 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1459) do k.p. wprowadzono dalszą zmianę dodając 130 § 21, o treści:

§ 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Wprawdzie ustawą j.w. zmieniono pochodzącą jeszcze z 1951 roku ustawę o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 r. nr 4 poz. 28) oraz ustawę z 1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz.U. 1989 r. 29, poz. 154), dodając do wykazu świąt państwowych oraz świąt kościelnych uznawanych przez państwo dzień 6 stycznia - Święto Trzech Króli, jednakże - zgodnie z niedobrym, wziętym z ubiegłej epoki zwyczajem - coś dodano i jednocześnie coś zabrano.

Otóż w większości zakładów pracy rozkład czasu pracy ustala jednostronnie pracodawca i gdy rozkład ten będzie przewidywał, że większa ilość świąt przypadnie dniu wolnym - wymiar czasu ulegnie zwiększeniu. Wystarczy, że np. dzień 3 maja 2012 r. (czwartek) zostanie wskazany w rozkładzie jako dzień wolny od pracy i nici z oczekiwanych korzyści z majowego weekendu, za dzień 3 maja pracownik nie otrzyma dnia wolnego. Pracownicy utraciliby prawo do dnia wolnego za poniedziałek wielkanocny, jeżeli pracodawca odważyłby się odpowiednio zmienić regulamin pracy.

Nic więc dziwnego, że NSZZ Solidarność zaskarżyła ustawę z dnia 24.09.2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego i co jest ewenementem - Związek uzyskał w tym przedmiocie poparcie Prokuratury Generalnej, która dopatrzyła się naruszenia przez Sejm art. 66 Konstytucji poprzez odebranie pracownikowi istoty dnia świątecznego. Ponadto naruszono zasadę równości podmiotów stosunku pracy różnicując pracowników w zależności od prawa do dni wolnych od pracy i rozkładu pracy ustalonych dla poszczególnych grup, np. w stosunku do pracowników objętych dyspozycją art. 151 10.

Zdaniem niektórych komentatorów także w stosunku do pracowników obowiązanych do pracy w niedziele i święta przepis art. 130 § 21 k.p. powinien być stosowany (vide Kazimierz Jaśkowski Komentarz do art. 130 k.p. program komputerowy Lex Sigma).

Jak widać knoty ustawodawcze były specjalnością Sejmu ubiegłej kadencji, oby obecny Parlament popełniał mniej błędów. Kiedy jednak ministrem sprawiedliwości został filozof raczej ciężko spodziewać się poprawy jakości w legislacji, albowiem doktorat który uzyskał on w słynnym Cambridge nie wiele tu pomoże.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.