Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapis windykacyjny

20 Listopad, 2011 - 06:45

Wzrasta zainteresowanie instytucją zapisu windykacyjnego. Na organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Kaliszu szkolenie przybyło więcej osób niż było miejsc na sali. Oto zapiski z wykładu sędziego Sądu Okręgowego w Kaliszu p. Mariana Raszewskiego.

Zmiany w prawie spadkowym obowiązują od dnia 23 października 2011 roku i określone zostały w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. Dz.U. nr 85 poz. 458, w kodeksie cywilnym utworzono nowy rozdział o nazwie Zapis windykacyjny od art. 981, 1 k.c. do 981, 6 k.c.

Dlaczego do prawa spadkowego wprowadzono zapis windykacyjny?

Otóż bardzo często spadkodawcy sporządzają własnoręczne testamenty, po to aby niektóre składniki swojego majątku zapisać na rzecz określonej osobie np. działkę budowlaną synowi, natomiast lokaty bankowe córce. Aby zrealizować wolę spadkodawcy konieczne było przeprowadzenie dwóch postępowań: pierwsze o stwierdzenie nabycia spadku, a drugie o dział spadku.

Dobrodziejstwo wynikające z instytucji zapisu windykacyjnego polega na tym, że z chwilą otwarcia spadku opisane wyżej przedmioty przechodzą na własność spadkobierców automatycznie, z mocy ustawy. Wystarczy jedno postępowanie. Zadaniem sędziego albo notariusza jest jedynie potwierdzić ten fakt zapisu i stworzyć dokument, który dawałby podstawę do ujawnienia prawa własności. Postanowienie sądu albo akt notarialny zawierać będą wzmiankę o osobie spadkodawcy, spadkobiercy i o przedmiocie zapisu i to wystarczy aby prawa własnościowe zostały ujawnione i zrealizowane.

Przedmiotem zapisów windykacyjnych nie może być cały majątek albo prawie cały spadek. Pozostała (i to bynajmniej nie symboliczna) część spadku podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Tak więc gdy zapisami windykacyjnymi objęte zostanie np. 90% spadku to nic się nie zmieni - nastąpi stwierdzenie całego spadku w cześciach ułamkowych proporcjonalnych do wartości przeznaczonych spadkobiercom przedmiotów.

Lokal mieszkalny może być przedmiotem zapisu windykacyjnego jeżeli stanowi odrębną własność jednego z małżonków, jeżeli nieruchomość należy do obojga małżonków zapis takowy nie jest możliwy. Jest to problem sporny, póki co notariusze kaliscy odmawiają sporządzenia zapisów windykacyjnych, gdy nieruchomość objęta jest wspólnością ustawową małżonków.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego nie mogą być pieniądze, ale dopuszczalne jest rozrządzenie zbywalnymi prawami majątkowymi czyli np. lokatami bankowymi.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, a także ustanowienie użytkowania lub służebności np. służebności mieszkania.

Pozostają w mocy przepisy k.c. o zapisie zwykłym (art.968 i nast. k.c.), jednakże niższość tego zapisu polega na jego obligacyjnym charakterze, stąd druga - oprócz przyspieszenia postępowania - przyczyna utworzenia instytucji zapisu windykacyjnego, który to zapis daje uprawnienia właścicielskie, a nie tylko obligacyjne.

Niezachowanie formy aktu notarialnego prowadzi do nieważności oświadczenia woli, natomiast w sytuacji, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należał do spadkodawcy zapis windykacyjny jest bezskuteczny (art. 981,2 k.c.).

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.